Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. apríla 2001

Kiež tvoja milosť, Hospodine, na mňa zostúpi, i tvoja spása, ako si povedal. Anglický kráľ Richard I., ktorý viedol tretiu križiacku výpravu do Palestíny, aby ju vrátil kresťanom, dostal sa na spiatočnej ceste cez Európu do väzenia. Už si myslel, že zahynie. Tu zrazu počul pod hradnou vežou spievať pieseň. Ihneď sa pripojil k spevu, a tak ho našli a konečne vyslobodili. Jeden z jeho verných chodil od hradu ku hradu ako potulný spevák, až ho konečne objavil. - Niečo podobného, ale omnoho slávnejšieho koná doposiaľ Pán Ježiš. Hľadá tých, ktorí sú väznení hriechom. Ak sa ozveme, vyslobodenie nie je ďaleko. On podstúpil všetko, aby nás našiel. Je ako Dobrý Pastier, ktorý hľadá každú stratenú ovečku. Volá na nás a dáva pozor, či počuje náš plač. Má otvorené oči pre tých najslabších a najúbohejších. Všimol si Lazara – žobráka pri dverách boháča, všimol si vdovu, ako hľadala stratený peniaz. Nechce, aby sa jedno jeho dieťa stratilo. Chýbalo by mu v jeho kráľovstve. Ozveme sa mu, alebo nás bude hľadať nadarmo? On, ktorý na Golgote zaspieval pre nás najkrajšiu pieseň lásky Božej, by nás nemal nájsť?