Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 09. apríla 2001

Radujem sa z tvojej pomoci. Medzi bežné vlastnosti, ktorými sa vyznačuje väčšina našich ľudí, patrí aj ukazovanie ustarostenej tváre. Neubehne hádam ani jeden deň, v ktorom by som nepočul, ako sa máme zle, aké máme vysoké ceny a “čo len s nami bude”. Žiaľ, tieto starosti postihujú aj mnohých kresťanov, ktorí tak isto lamentujú nad zlou situáciou a to napriek tomu, že v Písme na mnohých miestach nájdeme výpovede, ktoré nás uisťujú o Božej pomoci. Kresťan, ktorý si denne číta Bibliu vie, že sa o svoju budúcnosť nemusí obávať. Sme v Božích rukách a ani vlas na hlave sa nám nemôže skriviť. Tak isto vie o zasľúbení večného života pripraveného v nebesiach všetkým veriacim. Preto náš život môže byť plný radosti a jasu nad nádhernou budúcnosťou pripravenou Božím deťom. Zanechajme preto starosti a lamentovanie a obráťme sa s nádejou na nášho Všemohúceho Pána.