Slovak Czech English German Polish

Utorok, 10. apríla 2001

Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoja, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť! Abrahám bol pútnikom na zemi. Dostal Božie zasľúbenie, ktoré dalo jeho životu zmysel. V Novej zmluve je vydané svedectvo, že bol ospravedlnený z viery. Viera ho sprevádzala na všetkých jeho cestách. Uveril tam, kde nebolo nádeje a počítalo sa mu to za spravodlivosť. A čo my? Dáva viera nášmu životu zmysel? Čo je to čím “žijeme, hýbeme sa a trváme”? Nepatríme aj my k tým, ktorí nemajú v duši pokoja? Koľko starostí nás kvári. Ale náš dnešný text nám dáva nádej. Hovorí, že napriek všetkým starostiam a problémom môžeme dôverovať Bohu, že On nás povedie cestou života. To je ten život z viery. Nie je bez prekážok a problémov, ale predsa je pod Božím vedením. Spolu s Abrahámom môžeme vyznávať, že sme pútnikmi, ale nie tulákmi na zemi, pretože máme jasný cieľ. Tým cieľom je Kristus.