Slovak Czech English German Polish

Streda, 11. apríla 2001

Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju. Možno ste už videli nakreslený obrázok, kde sa vlk prechádza s jahňaťom a lev s ovcou. Takýto obraz je veľmi krásny. Vyjadruje odvekú ľudskú túžbu po pokoji a harmónii. Písmo nám na viacerých miestach predkladá tento obraz harmonického sveta ako stav, v ktorom budem žiť po poslednom súde. Všetky bariéry, ktoré oddeľujú ľudí, ba i všetko živé, bude zborené. Tak ako mnoho iných nádherných myšlienok, žiaľ aj táto bola a je zneužívaná. Stačí sa pozrieť do jehovistických príručiek, kde je farbisto vykreslený nový svet. Tak isto jedna z najzhubnejších siekt v súčasnosti -Moonisti- sa skrýva pod názvom Federácia rodín svetového mieru._x000D_ Dejiny nás učia, že doteraz každý, kto hovoril o pokoji a mieri na zemi ako uskutočniteľnom ideále, bol v skutočnosti podvodník, ktorému išlo len o vlastnú moc a prospech. Nedajme sa teda oklamať. Bariéry, ktoré nás rozdeľujú, môžeme prekonávať iba pokorou a modlitbou v Kristu. Čím viacej sme v Ňom a On v nás, tým viacej sme jednotní, tým viacej prekonávame to, čo rozdeľuje. Skutočný pokoj a mier nás čaká iba v Božom kráľovstve.