Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 12. apríla 2001

Dám vám pastierov podľa svojho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdre. Ľudia od nepamäti túžia po dobrých vodcoch. Starí Izraelci si žiadali kráľa, ktorý by ich viedol. Ľudia v každej dobe chceli mať niekoho, kto by viedol ich národ. Túžba po vodcoch viedla často k tomu, že sa na čele národa ocitli ľudia, ktorí túžili po vlastnej sláve. Obyvatelia boli často sklamaní, a preto stále túžili po niekom, kto by vedel spravovať krajinu rozumne a dobre. Žiaľ, takýchto vodcov bolo v dejinách veľmi málo. Preto aj dnešný text je Božou odpoveďou na túto ľudskú túžbu. Aj my by sme chceli mať dobrých vodcov v cirkvi a v štáte. Modlíme sa za nich. Modlíme sa, aby nám Pán Boh ustanovil takých pastierov, ako nám aj v dnešnom texte zasľubuje. Tak budeme poslušní voči Bohu a naša túžba bude naplnená. Boh nikdy nechce človeku zle, ale má na mysli dobro jednotlivca aj celých národov. Len On môže vytrhnúť národy z ich problémov a spôsobiť, aby sa vláda dostala do správnych rúk. Prosme, aby sa tak stalo aj u nás. A rozoznávajme: dobrí pastieri sú tí, ktorí sa poddávajú Kristu.