Slovak Czech English German Polish

Piatok, 13. apríla 2001

Povedal som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. Aby bol liek účinný, musíme ho užívať spôsobom, ktorý určí lekár. Ak nedbáte na lekársky predpis, liek sa môže stať neúčinným, ba aj škodlivým. Podobne je to s nebeským liekom. Pán Ježiš Kristus je skutočne liekom na všetky neduhy. Jeho krvavé rany nás skutočne uzdravili. Ale iba tých, ktorí tento liek užívajú podľa správneho receptu. Jeden taký recept je v 32 žalme: Vyznám Hospodinu svoje priestupky a ty si potom odpustil... Ježiš Kristus uzdravuje len vyznané hriechy. Kto si myslí, že je spravodlivý, že ani nemá hriech, tomu pomôcť nemôže. Preto je veľa neúčinného kresťanstva, lebo je málo pokánia._x000D_ Boli sme uzdravení, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Nie na to sme boli uzdravení, aby sme znovu hrešili, ale na to, aby sme žili spravodlivosti. Práve toto uzdravenie nás robí schopnými žiť novým spôsobom. Ale – žijeme tak? Boli sme už uzdravení? Prosme o dar pokánia, prosme o dar uzdravenia.