Slovak Czech English German Polish

Sobota, 14. apríla 2001

Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach jeho panovania! Dobroreč Hospodinovi, moja duša! Za nami sú udalosti Veľkého piatku, pred nami ráno vzkriesenia. Dnes je však ešte sobota. Celý vesmír akoby stíchol. To ticho pozýva aj naše srdce, aby stíchlo a počúvalo. _x000D_ V tom tichu sa už pripravuje chválospev víťazstva. Dobrorečte Hospodinovi. A naše ľudské srdce sa pripravuje, aby chytilo správny tón a pripojilo sa k nebeskému i pozemskému chválospevu. Hlavným motívom chválospevu je meno, ktoré je vyvýšené nad každé meno. Meno Ježiš Kristus._x000D_ V tom tichu je aj čas na zamyslenie. Čo pre mňa urobil Syn Boží? Čo znamená to veľké víťazstvo pre dni môjho života? Je reč o ponížení a poslušnosti Božieho Syna. Je reč aj o našej novej poslušnosti. Neposlušnosť rozvrátila a rozvracia svet. Poslušnosť a poníženie Syna Božieho prináša nové usporiadanie vecí. Prijali sme uzdravenie? Prosme o novú poslušnosť v Ježišovi Kristovi.