Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 16. apríla 2001

Veď ak niekto dolapí svojho nepriateľa, či ho prepustí jeho cestou po dobrom? Tieto dva texty naznačujú veľký posun, ktorý nastal medzi Starou a Novou zmluvou. Je to ten istý Boh a predsa nový prístup, to isté náboženstvo a predsa úplne nové, tá istá láska a predsa v celkom novom svetle. Všetko to isté, a predsa všetko celkom ináč. Teraz platí: milujte svojich nepriateľov._x000D_ V Kristovi nastali nové vzťahy. Základným motívom už nie je boj o prežitie, ale rozhojnenie lásky. Boj o život je už vybojovaný v Kristovi a skrze Krista. Tí, ktorí uverili, ktorí Krista prijali, majú inú starosť: zápasiť o lásku Kristovu, doviesť ju do vyššej roviny a tak meniť svet._x000D_ Zdá sa to nereálne, zdá sa to len snívanie; život je predsa iný. Tvrdý. Musím sa brániť. Cirkev sa tiež musí brániť. Aj národ sa musí brániť. Priateľ je priateľ, nepriateľ je nepriateľ. V Kristovi je to však ináč. Mnoho sme dlžní ľuďom i Pánovi práve v tomto. Prosme o nové videnie, o silu k láske.