Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 19. apríla 2001

Vyvýš sa, Hospodine, vo svojej sile! Tvoju hrdinskú moc chceme ospevovať a oslavovať. Iste ste si všimli, že naše denné zamyslenie nad biblickým textom nás vracia na ten najpevnejší základ biblickej, kresťanskej viery: na ukrižovanie a vzkriesenie Ježiša Krista. Tieto dve skutočnosti vždy máme na mysli, aj keď sa vždy nevyskytujú v príslušnom texte! To je najskutočnejší základ a doklad Božieho diela, skutku za nás, namiesto nás a pre nás. Apoštol však tvrdí, že Kristus bol ukrižovaný zo slabosti. Že bol slabý, že sa nebránil? Alebo že Ho ukrižovali slabí, t.j. hriešni ľudia? V Novej zmluve však čítame, že Ježiš ako človek bol slabý a ako taký bol schopný spolucítiť (Hb 5,2). A tak ide o Božiu slabosť, ktorá je však silnejšia ako ľudia (1K 1,25). Je to moc, ktorá sa v slabosti dokonáva (1K 12,9). K tej Božej sile, moci sa môžeme prosebne v piesni utiekať a potom ticho pozerať, skusovať jej účinky (2M 14,14), alebo sa aj smrti spolu s apoštolom pýtať, kde je jej víťazstvo. Niet ho! V známosti Kristovho vzkriesenia smieme rásť a rast potvrdzovať spevom radosti a dobrými skutkami.