Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 26. apríla 2001

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Veľa sa hovorí o láske k človeku. Úvodný verš nám hovorí o láske k Bohu. Jedni ľudia mi povedali, že majú problém s istotou tvrdiť, že milujú Boha. Zdá sa im to príliš trúfalé. Vraj je to silné slovo. Niekedy sa za takými naoko múdrymi slovami skrýva chlad a neochota milovať. Láska nie je abstraktný pojem, nevisí vo vzduchoprázdne. Láska sa uskutočňuje vo vzťahu. Ožíva vo vzťahu. Preto milovať Boha znamená byť s Ním vo vzťahu. V osobnom kontakte. Otázku, či si môžeme dovoliť povedať, že milujeme Boha môžeme zameniť za otázku, či sme s Ním v osobnom vzťahu. Nebojme sa povedať áno a ak sme to ešte nepovedali, prijmime túto skutočnosť, že on vstúpil do vzťahu s nami. Niekedy sa bojíme nadväzovať nové vzťahy. Nemusíme sa báť. Vzťah s nami Boh nadviazal. V Ježišovi Kristovi on miloval a miluje a je zdrojom lásky pre nás. On miloval skôr, ako sme my prišli na svet. Miloval nás ešte pred tým, ako sme my milovali Jeho. On nám otvoril možnosť k láske k Nemu. Spoľahnime sa na Jeho dielo, ktoré koná Jeho Svätý Duch. On nás spája so Synom a Otcom. On je láskou Syna a Otca. Prosme Ducha o väčšiu a úprimnejšiu lásku a väčšie pochopenie tajomstva lásky k Bohu. Na ilustráciu: mesiac nemá vlastné svetlo. Svieti len preto, lebo zdrojom jeho svetla je slnko. Aj my môžeme milovať preto, že máme zdroj lásky, z ktorého lásku čerpáme.