Slovak Czech English German Polish

Apríl

Streda, 11. apríla 2001

Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju.

Register to read more...

Štvrtok, 12. apríla 2001

Dám vám pastierov podľa svojho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdre.

Register to read more...

Piatok, 13. apríla 2001

Povedal som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu.

Register to read more...

Sobota, 14. apríla 2001

Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach jeho panovania! Dobroreč Hospodinovi, moja duša!

Register to read more...

Nedeľa, 15. apríla 2001

Chváľte ho slnko i mesiac, chváľte ho všetky jagavé hviezdy! ... Lebo on rozkázal a boli stvorené.

Register to read more...

Pondelok, 16. apríla 2001

Veď ak niekto dolapí svojho nepriateľa, či ho prepustí jeho cestou po dobrom?

Register to read more...

Utorok, 17. apríla 2001

Nik nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem teba.

Register to read more...

Streda, 18. apríla 2001

Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie.

Register to read more...

Štvrtok, 19. apríla 2001

Vyvýš sa, Hospodine, vo svojej sile! Tvoju hrdinskú moc chceme ospevovať a oslavovať.

Register to read more...

Piatok, 20. apríla 2001

Pohltená bude smrť naveky.

Register to read more...

KALENDÁR