Slovak Czech English German Polish

Apríl

Sobota, 21. apríla 2001

Ja som však biedny a úbohý, ale Pán na mňa myslí.

Register to read more...

Nedeľa, 22. apríla 2001

Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou.

Register to read more...

Pondelok, 23. apríla 2001

Božia cesta je dokonalá.

Register to read more...

Utorok, 24. apríla 2001

Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo.

Register to read more...

Streda, 25. apríla 2001

Zmĺknem. Neotvorím ústa, lebo ty konáš.

Register to read more...

Štvrtok, 26. apríla 2001

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.

Register to read more...

Piatok, 27. apríla 2001

Pomenujú ťa novým menom, ktoré Hospodinove ústa určia.

Register to read more...

Sobota, 28. apríla 2001

Keď sa naješ a nasýtiš, postavíš si krásne domy a budeš bývať v nich. ... Nech potom nespyšnie tvoje srdce, nezabudni na Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 29. apríla 2001

Všetci poblúdili, všetci sa zvrhli, niet nikoho, kto by konal dobro, niet ani jediného.

Register to read more...

Pondelok, 30. apríla 2001

Zamerajte si teda myseľ i srdce na hľadanie Hospodina, svojho Boha!

Register to read more...

KALENDÁR