Slovak Czech English German Polish

Máj

Utorok, 01. mája 2001

Hovorte pravdu každý so svojím blížnym.

Register to read more...

Streda, 02. mája 2001

Som len hosť na zemi.

Register to read more...

Štvrtok, 03. mája 2001

Blahoslavený človek, ktorého Boh kára.

Register to read more...

Piatok, 04. mája 2001

Navráťte sa k tomu, od ktorého ste hlboko odpadli.

Register to read more...

Sobota, 05. mája 2001

Keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelcov a videl ich trápenie, sklonili sa a klaňali sa.

Register to read more...

Nedeľa, 06. mája 2001

Vy, ktorí milujete Hospodina, nenáviďte zlo!

Register to read more...

Pondelok, 07. mája 2001

Zákon tvojich úst je mi vzácnejší než tisíce v zlate a striebre.

Register to read more...

Utorok, 08. mája 2001

Oslavovať budem Hospodina celým srdcom. Chcem vyrozprávať všetky tvoje obdivuhodné skutky.

Register to read more...

Streda, 09. mája 2001

Ako sa pastier stará o svoje stádo v deň, keď je uprostred svojho rozptýleného stáda, tak sa aj ja postarám o svoje ovce.

Register to read more...

Štvrtok, 10. mája 2001

Rozpomínam sa na milostivé skutky Hospodinove, na slávne skutky Hospodinove na základe všetkého, čo nám preukázal Hospodin.

Register to read more...

KALENDÁR