Slovak Czech English German Polish

Máj

Utorok, 01. mája 2001

Hovorte pravdu každý so svojím blížnym.

Čítať ďalej: Utorok, 01. mája 2001

Streda, 02. mája 2001

Som len hosť na zemi.

Čítať ďalej: Streda, 02. mája 2001

Štvrtok, 03. mája 2001

Blahoslavený človek, ktorého Boh kára.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. mája 2001

Piatok, 04. mája 2001

Navráťte sa k tomu, od ktorého ste hlboko odpadli.

Čítať ďalej: Piatok, 04. mája 2001

Sobota, 05. mája 2001

Keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelcov a videl ich trápenie, sklonili sa a klaňali sa.

Čítať ďalej: Sobota, 05. mája 2001

Nedeľa, 06. mája 2001

Vy, ktorí milujete Hospodina, nenáviďte zlo!

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. mája 2001

Pondelok, 07. mája 2001

Zákon tvojich úst je mi vzácnejší než tisíce v zlate a striebre.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. mája 2001

Utorok, 08. mája 2001

Oslavovať budem Hospodina celým srdcom. Chcem vyrozprávať všetky tvoje obdivuhodné skutky.

Čítať ďalej: Utorok, 08. mája 2001

Streda, 09. mája 2001

Ako sa pastier stará o svoje stádo v deň, keď je uprostred svojho rozptýleného stáda, tak sa aj ja postarám o svoje ovce.

Čítať ďalej: Streda, 09. mája 2001

Štvrtok, 10. mája 2001

Rozpomínam sa na milostivé skutky Hospodinove, na slávne skutky Hospodinove na základe všetkého, čo nám preukázal Hospodin.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. mája 2001