Slovak Czech English German Polish

Utorok, 01. mája 2001

Hovorte pravdu každý so svojím blížnym. Od malička nás vychovávali k slušnému správaniu. Učili nás poprosiť a poďakovať, nebyť drzí, ale úctiví a láskaví. Nevychovaní ľudia mávajú netaktné, urážlivé chovanie. No ak výchova človeka pochádza iba z kódexov spoločenského správania, je možno diplomaticky uhladený, usmiaty, sladký ako med, a predsa nevzbudzuje dôveru. Jeho milota môže byť falošná, iba maska a nie pravá láskavosť. Slovo Božie cez proroka Zachariáša i apoštola Pavla nás vychováva predovšetkým k pravde. Pravdivosť je jeden z hlavných znakov nového života v Kristovi. Starý hriešny človek v nás sa uchyľoval ku klamstvám, úskokom, podvodom, navedený otcom lží – diablom. Ten, kto sa rozhodol pre nový život s Pánom Ježišom, nemôže používať “staré” spôsoby. Aj keď nie vždy poznáme skutočnú, úplnú pravdu, klamať nemusíme. Naša reč má byť “áno-áno, nie-nie”. Ľudia okolo nás by mali vedieť, že na naše slovo sa možno spoľahnúť. Ak aj kresťania klamú, komu už možno veriť? Pravdu však treba spájať s láskou. Bez lásky by mohla aj zabíjať. Veď “najväčšia je láska” – hovorí apoštol Pavel. Pravda a láska musia zvíťaziť nad lžou a nenávisťou – to je spôsob zaobchádzania s ľuďmi podľa Ježiša Krista.