Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 03. mája 2001

Blahoslavený človek, ktorého Boh kára. Dr. Martin Luther hovorieval, že dobrý otec má mať v jednej ruke jablko a v druhej prút – a obidvoma slúžiť svojim deťom. Láskavosť a disciplína sú zásady dobrej výchovy nielen podľa Luthera. Ak našim deťom nedáme všetko, čo si zažiadajú a nedovolíme im uskutočniť všetko, čo im napadne, vieme, prečo to robíme a považujeme to za správne. Ale ak chce ktosi vychovávať nás dospelých, to sa nám už menej páči. No, náš nebeský Otec nás vychováva. Miluje a obdarúva, tresce aj karhá, a zároveň odpúšťa a omilosťuje. Nechce aby sme boli svojvoľní, sebeckí, ľahkomyseľní, rozmaznaní. Nechce nás stratiť, má nás rád. Túži, aby sme žili v Jeho blízkosti, podľa Jeho vôle – múdro, spravodlivo. Vždy chce pre nás to najlepšie, hoci nám sa to niekedy nezdá. (Taktiež výrok nášho reformátora.) Preto aj vtedy, keď dopustí súženie, aby pocvičil našu trpezlivosť, vytrvalosť viery…, nemali by sme sa od Pána Boha odvracať, ale naopak, spytovať sa: Čo nám chce povedať tou-ktorou udalosťou, utrpením, tým, že nám čosi nevyšlo, ako sme chceli? Toho, kto nájde správnu odpoveď, možno nazvať – blahoslavený človek, lebo nachádza blaho v dôvernom spoločenstve s Otcom.