Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 06. mája 2001

Vy, ktorí milujete Hospodina, nenáviďte zlo! Nedávno skíni zmlátili rómskeho chlapca. Na odvetu sa štyridsať Rómov vybralo na trestnú výpravu a následkom nej sa piati Slováci dostali do nemocnice. Tak sa množí zlo, ak sa mu poskytne priestor. No nie vždy má zlo jasne rozoznateľnú podobu. Zaťatá päsť nemusí byť vždy symbolom zla, ale aj prejavom spravodlivého hnevu, pokusom postaviť zlu hrádzu. A naopak, násilie možno páchať aj s úsmevom na tvári, demagógiu, manipuláciou s ľudskými citmi, skrytou nespravodlivosťou, diskrimináciou…_x000D_ Bojovník za slobodu Indie Mahatmá Ghadní viedol svoj boj zásadne bez násilia. On i jeho stúpenci demonštrovali hladovkou, tichými zhromaždeniami, ležaním na ceste. Mnoho času strávili vo väzeniach, ale vydržali a zvíťazili. Neboli to kresťania, ale správali sa, ako keby poznali radu Pána Ježiša: Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj ľavé._x000D_ Zlo nás premôže ľahko. Oveľa väčší sklon máme k pomste, než k odpúšťaniu. Pán však chce, aby sme síce nenávideli zlo, ale pomstu prenechali Jemu. Znamená to nenávidieť hriech, ale milovať hriešnika. Dobrým premáhaj zlé! Čo je dobro? To, čo napomáha životu. To, čo nám káže robiť láska. Láska k Bohu i k ľuďom je najmocnejším nástrojom dobra. Je mocou nových stvorení v Kristu.