Slovak Czech English German Polish

Sobota, 12. mája 2001

Pre svoje slovo a podľa svojho srdca vykonal si všetky tie veľké veci. Viete si predstaviť, že by vo svete žiadna láska nejestvovala? Aký úbohý by to bol svet! Avšak pre zachovanie života Boh i padlému ľudstvu vštepil do srdca lásku manželskú, rodičovskú, súrodeneckú, lásku detí k rodičom, lásku k prírode atď. Žiaľ mnohí ľudia v sebe každú lásku – až na sebalásku – potlačili, ubili. Preto je vo svete toľko chladu a bolesti. Smutné je, že mnohé národy a mnohí ľudia aj okolo nás ani nevedia, že jestvuje ešte iná láska, nemenná, nesebecká, verná a dokonalá, láska Božia k nám biednym ľuďom. Ako by sa vo svete rozvidnelo, keby to mnohí pochopili a prijali! Tak Boh miloval svet, že Svojho jednorodeného Syna dal… Božiu lásku cítil a prežíval i kráľ Dávid, napriek tomu, že bol aj on hriešnym človekom. Poznal, že z veľkej lásky “podľa svojho srdca” Boh konal aj v jeho živote a národe. Oveľa viacej sa z Božej lásky môžeme radovať my, ktorí poznáme lásku Pána Ježiša. Kiež sme ňou tak prežiarení, aby v našom konaní ľudia poznávali, že tu k nim prichádza sám Kristus.