Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 13. mája 2001

Hospodin je v práve, lebo som sa priečil jeho slovu. Dnešné starozmluvné heslo pochádza z iste najsmutnejšej knihy Biblie, zo Žalospevov. Prorok Jeremieáš, naskrz verný služobník Hospodinov, v tejto knihe plače a narieka nad bezútešným položením svojho ľudu a Jeruzalema. Jeruzalem leží pred ním v sutinách, ľud je odvlečený do zajatia. Len tu a tam zostali najbiednejší z ľudu v krajine. Zmorení hladom sa sotva vlečú, hľadajúc chlieb pre záchranu života. Jeremiáš, ktorý sa zo všetkých síl usiloval katastrofu odvrátiť, teraz trpí spolu s inými. Preplnený strašnými spomienkami na prežitú hrôzu blúdi po rumovisku Jeruzalema a hľadá zúfale zmysel toho všetkého. Sám bez viny stotožňuje sa s vinou svojho ľudu a kajúcne vyznáva: “Hospodin je v práve, lebo som sa priečil Jeho slovu”. Je to rezignácia, koniec? Nie, práve tam, kde je človek zlomený pred Bohom, tam Boh môže začať niečo nové. Jeremiáš sám sa toho nedožil, ale pripravil cestu časti Božieho ľudu, ktorý za Jeremiášovým príkladom sa v zajatí kajal a z Božej milosti mohol začať znova, návratom a znovuvýstavbou chrámu i duchovného života. – Keď nás dnešná nedeľa vyzýva spievať Hospodinovi novú pieseň, nech je to pieseň vďaky, že nám Boh pre Ježiša Krista odpúšťa naše hriechy a dáva šancu nového začiatku.