Slovak Czech English German Polish

Streda, 16. mája 2001

Postavil si mi nohy na voľné priestranstvo. Dáva viera v Krista človeku slobodu? S touto otázkou sa môžeme často stretnúť najmä pri rozhovore s ľuďmi, ktorí sa necítia byť kresťanstvom oslovení. Napriek všelijakým, často oprávneným, výhradám zo strany nekresťanov treba neustále poukazovať na jadro kresťanstva – Kristovo dielo milosti, ktoré je základom našej slobody. Kristov kríž a vzkriesenie stavia človeka do úplne novej situácie, ktorá by sa dala opísať slovami vyššie uvedeného žalmu: Postavil si mi nohy na voľné priestranstvo._x000D_ Takýto voľný priestor na život plný nádeje, mnohým dnešným ľuďom chýba. Nie žeby sa dnes nehľadalo, ale z ľudského hľadania je vylúčený rozmer Božej milosti a lásky. A práve Božia milosť a láska dáva človeku možnosť rozbehnúť sa správnym smerom. Nová sila, radosť, pokoj, vedomie Božej blízkosti, cieľ pred očami – to všetko tvorí pevnú pôdu pod nohami. Na nej môžeme žiť s vedomím, že nie sme na tomto svete nadarmo, ale že máme priestor k slobodnému životu služby a lásky._x000D_ Viera v Krista je zdrojom slobody. Prosme o to, aby túžba po slobode bola zároveň aj túžbou po Kristovi.