Slovak Czech English German Polish

Piatok, 18. mája 2001

Hospodin povstáva, aby riešil spor, a stojí, aby súdil svoj ľud. Čo chce Ježiš povedať svojimi slovami o nesúdení? Máme v zmysle týchto slov považovať súdnictvo v našej krajine za zbytočnosť? Máme sa prizerať na krivdy, ktoré sa dejú a nezasiahnuť? To by nebolo správne pochopenie Ježišových slov. Tam, kde sa deje krivda, nemožno mlčať, lebo ten, kto vidí a mlčí, sa stáva spolupáchateľom._x000D_ Ježišovi ide o úprimné prehodnotenie vzťahu k blížnemu a odbúranie predsudkov. Náchylnosť k ohováraniu, a neuváženému posudzovaniu druhých je často príčinou našej necitlivosti na problémy, ktoré okolo seba máme. _x000D_ O mnohých problémoch sa v našej spoločnosti nehovorí. Keď sa náhodou niekto dotkne citlivej témy, hneď vyjdú na povrch vášne blízke nenávisti a rasizmu. Odtiaľ nie je ďaleko k “rýchlym a definitívnym riešeniam”. Ak sa v našej mysli nachádza čo i len chabé sympatizovanie s takýmito postojmi, o to viac pre nás platia Ježišove slová: Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení!_x000D_ Nemáme byť sudcami, ale služobníkmi. To je naše poslanie. Boľavé problémy spoločnosti a zložité vzájomné vzťahy sa dajú riešiť len s láskou. Učme sa búrať predsudky, ktoré sú v nás. Konajme svoje poslanie lásky a konečné slovo prenechajme Bohu, ktorý do ľudského vnútra vidí najlepšie.