Slovak Czech English German Polish

Sobota, 19. mája 2001

Títo sa spoliehajú na vozy, tamtí na kone, my si však pripomíname meno Hospodina, nášho Boha. Vozy a kone, boli pre staré kráľovstvá zárukou bezpečnosti a stability. Stávali sa však aj nástrojom veľkého zneužitia, ktoré malo korene v pýche mocných, ktorí sa cítili byť bohmi. V súčasnej dobe sa tiež sila môže zmeniť na spupnosť tam, kde nie sú žiadne iné hodnoty ako vedomie vlastnej sily a kde ide len o moc. Takéto zneužitia vedú ku katastrofám._x000D_ Ľudské záruky, či už vo forme demokracie, zákonov, vojska, polície, a podobne sú dobré, pokiaľ nie sú postavené nad Božiu autoritu. Lebo tá je vrcholom našich hodnôt a má jej byť podriadené všetko konanie človeka, všetky zámery a plány._x000D_ Boží zákon stavia človeka pred zodpovednosť za vlastné konanie. Stavia hrádzu svojvoľnosti, keď hovorí: Ja som Hospodin Tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Viac ako vozy a kone, viac ako všemožné ľudské záruky je zodpovednosť všetkých ľudí pred Bohom; postoj viery, ktorá vidí Božie úmysly a Boh je pre ňu Pánom každého nového dňa._x000D_ Navyše nami vyrobené záruky pokojného života môžu trpko sklamať. Boh nám však dal záruku, že bude s nami až do konca vekov. Prosme o to, aby napriek našej nedokonalosti Boh posilňoval našu vieru; aby sme v ťažkostiach, skúškach, bolestiach či v trápení videli Jeho záruky, ktoré vedú k našej spáse.