Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 21. mája 2001

Nech je vaše srdce celé oddané Hospodinovi, nášmu Bohu. Dávid si uvedomoval, že nestačí mať chrám. Potrebné je, aby tí, čo doň chodievajú, mali celé svoje srdce oddané Hospodinovi, nášmu Bohu. Inak nebudú “chodiť podľa Jeho ustanovení, ani zachovávať Jeho prikázania”. Nebudú žiť podľa Božej vôle. Ľudí všetkých dôb najviac odvádza od Boha a života podľa Jeho vôle “milovanie peňazí”. Láska k nim, k bohatstvu tohoto sveta už mnohých – aj veľmi zbožných – zviedla na širokú cestu, ktorá vedie do zahynutia. Výstražným príkladom v Ježišovej dobe boli farizeji. V Lutherovej dobe sám pápež. Dnes všetci, ktorí bez mihnutia oka a výčitiek svedomia “tunelujú” podniky, nevyplácajú pracovníkom mzdy, pre rýchle zbohatnutie okrádajú štát i ľudí… Preto aktuálne, primerane aj našej dobe Pán Ježiš hovorí: “Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone." Veď aj dnes platí apoštolovo: “Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili a tak zblúdili od viery a spôsobili mnoho bolesti (1.Timotejovi 6,10)." O to úpenlivejšie musíme aj my prosiť: Pane Ježišu Kriste, daj aj nám srdce úplne oddané Hospodinovi, nášmu Bohu.