Slovak Czech English German Polish

Piatok, 25. mája 2001

Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Pán Ježiš chce, aby sme Ho nasledovali. Do Jeho večnej slávy. Cesta nie je vydláždená a chránená bezpečnostnými zvodidlami tak, aby nás na nej nestretlo žiadne nebezpečenstvo, alebo nenastal nijaký problém. Diabol obchádza ako lev, ktorý hľadá, koho by zožral. Preto každý deň na nej má svoj kríž. Ťažkosť, ťarchu, zápas, boj. Raz v našom vnútri, inokedy s vonkajšími okolnosťami. Raz pre seba samých, pre naše potknutia a pády, inokedy zavinený druhými ľuďmi. Nemusíme sa však báť. Do cieľa dôjdeme. Máme totiž úžasného Navigátora, ktorý ústami žalmistu nám sľubuje: “Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať.” Otvor teda aj dnes svoje uši, aby si z Jeho slova počul presné inštrukcie a otvor svoje oči, aby si videl trať, ktorej stopu nesmieš prehliadnuť, ani stratiť. Aby ti nikto nevzal veniec večného života.