Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 28. mája 2001

Ja som však povedal: Nadarmo som sa namáhal, pre ničotu a márnosť strávil som svoju silu, ale moje právo je u Hospodina a odmena za moju prácu je u môjho Boha. Namáhali sme sa, niečomu sme venovali svoje sily, čas a výsledný efekt nie je taký, aký by sme očakávali. Pomyslíme si, že aj tak to bolo všetko zbytočné. Najčastejšie a najintenzívnejšie to vari prežívajú tí, čo pracujú v cirkvi, snažia sa o jej budovanie, a ovocie neprichádza. Keď sme však presvedčení o zmysle tejto práce a služby a robíme ju s láskou, vedzme, že nie je daromná a odmenu za ňu máme odloženú v nebesiach až do dňa Krista Ježiša. Ale nezabúdajme, že zároveň sme aj v opačnej úlohe: Nám je zvestované evanjelium, my sme inými vyzývaní k práci a my máme prinášať ovocie. No nie vždy sa nám chce a nie vždy sme ochotní. Tí, čo nás volajú, majú tiež pocit márnej námahy. Preto, povzbudzujme sa navzájom k plneniu Božieho slova, k ochotnej službe, ktorá by bola Pánu Bohu na chválu, cirkvi na prospech a nám na spasenie, ktoré je tou najcennejšou odmenou.