Slovak Czech English German Polish

Utorok, 29. mája 2001

Neurobíš si tesanú modlu ani podobu ničoho. Mnohí ľudia hovoria, že keby videli Boha alebo nejaký Jeho div, uverili by. Dožadujú sa niečoho viditeľného, hmotného, celkom konkrétneho. Tak ako kedysi pohania si vytesali modlu do kameňa alebo dreva, aj dnešnému človeku sa zdá pohodlnejšie zbožštiť si niečo alebo niekoho podľa vlastných predstáv, než hľadať pravého Boha. Lenže Boh je duch a nedá sa vtesnať do žiadnej podoby, ani chytiť a zatvoriť do klietky, aby sme Ho mohli obzerať. Už raz tu bol vo viditeľnej podobe Ježiša Krista, máme o tom v Písme svätom svedectvo a je na každom z nás, či tomu uveríme, či nie. Ale predsa, nám kresťanom je daná možnosť, ba čo viac, je to naša povinnosť, ako iným celkom konkrétne priblížiť Boha. Láskou. Aj o prvých kresťanoch ľudia hovorili: Hľa, ako sa milujú! A Pán pridával každý deň tých, čo boli zachránení. Išli za nimi, lebo ich láska im zviditeľňovala samého Boha. Využime aj dnešný deň na to, aby v našej vzájomnej láske bolo jasne a celkom konkrétne vidieť Pána Boha!