Slovak Czech English German Polish

Streda, 30. mája 2001

Hospodin ma poslal ... vyhlásiť milostivý rok Hospodinov. Ani jedno zasľúbenie z Písma svätého neostane bez naplnenia. Vrcholom všetkých zasľúbení je zasľúbenie o príchode Pána Ježiša Krista. Ako práve splnenie tohoto zasľúbenia ovplyvňuje náš život? Uvedomujeme si, že prišiel pre nás osobne? Zamysleli sme sa niekedy nad tým, ako by sa svet uberal, keby sa toto zasľúbenie nebolo splnilo? Preto si ho vážme, každodenne zaň ďakujme. Veď len vďaka nemu žijeme, hýbeme sa i trváme. Venujme aj dnes viac pozornosti Božím zasľúbeniam a skúmajme ich plnenie v našom živote!