Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 31. mája 2001

Vy ďalekí, čujte, čo som urobil, a vy blízki, poznajte moju moc! Izaiáš 33,13_x000D_ Ježiš sa v sile Ducha Svätého vrátil do Galiley a zvesť o ňom sa rozšírila po celom okolí. Ľudia túžia po moci. Moc je lákavá. Aby ju dosiahli, sú ochotní obetovať aj česť a dobré meno. Ale taká moc je veľmi neistá a vratká. Potvrdzuje to história i každodenný život. Najväčšia moc, aká kedy hýbala týmto svetom je moc Ducha Svätého. Duch Hospodinov neraz zatriasol neposlušným izraelským ľudom, ale ho aj ochránil pred nepriateľom. V sile Ducha Svätého mohol vykonať Pán Ježiš dielo spásy, mohli ju zakúsiť apoštoli i mnohí verní Kristovi svedkovia v dejinách cirkvi. Silu Ducha Svätého môžeme cítiť aj my všade tam, kde sa zvestuje evanjelium, kde sa menia ľudské srdcia, kde sa ľudia navzájom milujú, kde sa buduje cirkev Kristova. Od nášho krstu hýbe moc Ducha Svätého aj nami. Nezabudnime na to.