Slovak Czech English German Polish

Jún

Piatok, 01. júna 2001

Hospodin, váš Boh pripraví vám odpočinok a dá vám túto krajinu.

Čítať ďalej: Piatok, 01. júna 2001

Sobota, 02. júna 2001

Svoju dúhu kladiem na oblaky, i bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou.

Čítať ďalej: Sobota, 02. júna 2001

Nedeľa, 03. júna 2001

Hospodin dáva múdrosť, z jeho úst je poznanie i rozvaha.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. júna 2001

Pondelok, 04. júna 2001

Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. júna 2001

Utorok, 05. júna 2001

Všetci, čo očakávate Hospodina, buďte silní a nech je pevné vaše srdce.

Čítať ďalej: Utorok, 05. júna 2001

Streda, 06. júna 2001

Na Hospodina volal som zo svojho súženia a On ma vyslyšal.

Čítať ďalej: Streda, 06. júna 2001

Štvrtok, 07. júna 2001

Hospodin ochudobňuje aj obohacuje.

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. júna 2001

Piatok, 08. júna 2001

Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovská moc.

Čítať ďalej: Piatok, 08. júna 2001

Sobota, 09. júna 2001

Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach!

Čítať ďalej: Sobota, 09. júna 2001

Nedeľa, 10. júna 2001

Moje slovo sa nenavráti ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. júna 2001