Slovak Czech English German Polish

Jún

Piatok, 01. júna 2001

Hospodin, váš Boh pripraví vám odpočinok a dá vám túto krajinu.

Register to read more...

Sobota, 02. júna 2001

Svoju dúhu kladiem na oblaky, i bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou.

Register to read more...

Nedeľa, 03. júna 2001

Hospodin dáva múdrosť, z jeho úst je poznanie i rozvaha.

Register to read more...

Pondelok, 04. júna 2001

Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš.

Register to read more...

Utorok, 05. júna 2001

Všetci, čo očakávate Hospodina, buďte silní a nech je pevné vaše srdce.

Register to read more...

Streda, 06. júna 2001

Na Hospodina volal som zo svojho súženia a On ma vyslyšal.

Register to read more...

Štvrtok, 07. júna 2001

Hospodin ochudobňuje aj obohacuje.

Register to read more...

Piatok, 08. júna 2001

Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovská moc.

Register to read more...

Sobota, 09. júna 2001

Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach!

Register to read more...

Nedeľa, 10. júna 2001

Moje slovo sa nenavráti ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.

Register to read more...

KALENDÁR