Slovak Czech English German Polish

Piatok, 01. júna 2001

Hospodin, váš Boh pripraví vám odpočinok a dá vám túto krajinu. Keď niekto ide do dôchodku, povieme: Odišiel na zaslúžený odpočinok. Je to opodstatnené. Človek po rokoch ťažkej práce, povinností a starostí má nárok na oddych. Aj Pán Boh svojmu ľudu pripravil odpočinok. Izraelci ho mali pripravený v zasľúbenej krajine, kde sa po rokoch putovania mali usadiť. My všetci ho máme pripravený a zasľúbený v Božom kráľovstve. Je to tiež odmena tým, ktorí sa snažia plniť Božiu vôľu a žiť podľa evanjelia. Získať ju môžeme vierou, z milosti a pre zásluhy Ježiša Krista. Tento odpočinok nech je cieľom všetkého nášho snaženia. Má nevýslovnú cenu a oplatí sa preň žiť i umierať.