Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 03. júna 2001

Hospodin dáva múdrosť, z jeho úst je poznanie i rozvaha. Múdrosť je dôležitá a kladie sa na ňu veľký dôraz. Preto sa väčšina ľudí snaží dosiahnuť čo najvyššie vzdelanie alebo si ho doplniť, rekvalifikovať sa, aby sa čo najlepšie prezentoval v práci. To všetko je dobré, potrebné a vzdelaný človek má všeobecnú úctu a vážnosť. Ale kto ostane len pri tom, je to málo. Má vzdelanie, ale zostáva nerozumný. Nerozumný pred Bohom. Rozumný človek hľadá Boha, túži po Jeho múdrosti. Nechce byť múdry len pre seba a tento život, ale usiluje sa byť múdry pre kráľovstvo Božie. Božia múdrosť, to je poznať Krista ako Vykupiteľa svojho i celého sveta. A to sám človek nedokáže. K tomu ho môže priviesť jedine Duch Svätý. Lebo veríme, že zo svojho vlastného rozumu a zo svojej sily nemôžeme v Ježiša Krista, nášho Pána veriť ani k Nemu prísť, ale že nás Duch Svätý evanjeliom povolal, svojimi darmi osvietil, v pravej viere posvätil a zachoval…