Slovak Czech English German Polish

Utorok, 05. júna 2001

Všetci, čo očakávate Hospodina, buďte silní a nech je pevné vaše srdce. Keď apoštol Peter po prijatí Svätého Ducha zvestoval v Jeruzaleme Pána Krista ako Spasiteľa hriešnikov, nechvel sa mu hlas a nemotali slová. Hovoril jasne, presvedčivo, evanjelizačne. Možno povedať: sám nábožensky zapálený – zapaľoval. Moc Svätého Ducha preniká do srdca s blahodarnym účinkom upevnenia viery, posilnenia zbožnosti. Kto sa poddá tejto moci, ten zakúsi príjemné prekvapenie kresťanského rastu a hlbšieho zakorenenia v cirkevnom spoločenstve. Taký človek prestane byť trstinou klátiacou sa podľa smeru vetra a bude podobný domu, postavenému na skale. Moc Svätého Ducha upevňuje kondíciu a pripravuje kandidátov na maratóny, celoživotné preteky - s túžbou získať nehynúci veniec.