Slovak Czech English German Polish

Streda, 06. júna 2001

Na Hospodina volal som zo svojho súženia a On ma vyslyšal. Utrpenie, hoci ho zaraďujeme k tienistým stránkam, má aj svoje pozitíva. Učí pokore, upozorňuje na obmedzenosť prejavu, inšpiruje k modlitebnému životu. Mnohí erudovaní modlitebníci sa priznali, že sa naučili skladať ruky vtedy, keď ich zaskočilo obdobie utrpenia, telesných či duchovných ťažkostí. I Jonáš si potrebu modlitby uvedomil až vtedy, keď sa ocitol v útrobách veľkej ryby a so strachom zistil ohrozenie svojej existencie. Je dobré, keď modlitbou môžeme čeliť hraničným situáciám a zabraňovať najhoršiemu vrátane zúfalstva. Je však pre kresťana oveľa rozumnejšie, keď túto duchovnú výstroj nosí stále pri sebe a ju pravidelne používa. Modlitbou si denno-denne upevňuje zbožnosť. Zintenzívňuje vzťah k nebeskému Pánovi. Koordinuje program kresťanského života. Modlitba je požehnaním pre dieťa i starca, zdravého i chorého, jednoduchého i vzdelaného. Ňou dni dostávajú skutočné svetlo a noci prinášajú občerstvujúci odpočinok.