Slovak Czech English German Polish

Sobota, 09. júna 2001

Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach! Sobota býva dňom domáceho upratovania. Túžime po tom, aby nedeľný byt posilnil vedomie domova a stal sa pre všetkých členov rodiny útulným a príťažlivým. Takúto túžbu v náboženskej oblasti prechováva aj autor Žalospevov, keď vyzýva zbožných: Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi. Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach. Duchovné upratovanie, náboženská čistota srdca, nefalšovaný vzťah k Hospodinovi, to by malo aj v našom živote patriť k prioritám. Lebo nič nie je horšie, ako keď sa zanedbá vzťah duše k Pánu Bohu, život sa dostane do polohy hlbokého úpadku so stratou náboženského života. Preto výzva po obnove, vyčistení starého kvasu hriechu, nesie v sebe nevyhnutnú potrebu, ak si chceme udržať a upevniť svoje kresťanstvo, aby nám Boh otvoril dvere pre Slovo, znamenajúce život i nádej.