Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 10. júna 2001

Moje slovo sa nenavráti ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. Dnešná nedeľa je súčasne významnou cirkevnou slávnosťou. Oslavujeme Boha v trojici jediného. Aj skrze matematiku nám má náš Boh čo povedať. Inšpirujeme sa spevom Serafov: Svätý, Svätý, Svätý je Hospodin mocností, plná je celá zem Jeho slávy. S citlivosťou vnímame tajomstvo o Bohu Otcovi, Stvoriteľovi, Bohu Synovi, Vykupiteľovi, o Bohu Duchu Svätom, Posvätiteľovi. Vieme, že nevzývame troch Bohov, nie sme pohania, ale s úctou, vďakou i nádejou sa vinieme k jedinému Pánu Bohu, o ktorom aj vyznávame: Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Ním žijeme, hýbeme sa a trváme. Jeho Slovo mocne pôsobí i dnes na spásu veriacim a na odsúdenie neveriacim. V Trojjedinom Bohu je uložená naša minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Preto so žalmistom vyznávame: Ústa mi budú ohlasovať chválu Hospodinovu. Nech každé telo dobrorečí Jeho svätému menu na večné veky!