Slovak Czech English German Polish

Utorok, 12. júna 2001

Hospodine, tvoja milosť je večná. Diela svojich rúk neopúšťaj! Ďakujem Ti za Tvoj svet, za stromy, kvety a trávu, za hory a hlboké lesy, za lúky a skalnaté končiare, ďakujem za zdravie, za ruky, ktoré si nám dal, aby sme mohli zdvíhať veci, pohybovať nimi a cítiť ich. Ďakujem za nohy, ktorými môžeme behať, hrať sa, chodiť do práce a školy. Ďakujem za rozum, ktorý si nám dal, aby sme mohli myslieť a prijímať Tvoju múdrosť. Ďakujem za oči, ktorými môžeme hľadieť a vidieť diela Tvojich rúk, za pery, ktorými môžeme bozkávať, za jazyk, ktorým môžeme hovoriť, za srdce, ktorým môžeme milovať jeden druhého. Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo Ty si stvoril všetky veci a z Tvojej vôle jestvovali a boli stvorené. Vďaka za všetky dobré dary, ktoré si nám dal. Amen.