Slovak Czech English German Polish

Streda, 13. júna 2001

Ja spievať budem Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil. Božia láska je taká veľká a nádherná, že dovolila, aby Boží Syn Ježiš Kristus za nás trpel, umrel na kríži, vstal z mŕtvych, zvíťazil nad smrťou, vstúpil k Otcovi, aby nám pripravil u Boha miesto. A my predsa, denne upadáme tam, odkiaľ nás Ježiš vytiahol, do hriechu, vzďaľujeme sa Bohu, sme ľahostajní a neposlušní._x000D_ Ale pozrime, akú lásku nám daroval Boh-Otec, aby my, ktorí sme takí, akí sme, mohli sme sa menovať Božími deťmi. Boh sa pri nás takto preslávil, že si nás privlastnil. Komu budeme slúžiť a patriť v dnešný deň? Vzdajme Mu našimi životmi vďaku a chválu za Jeho nesmiernu lásku voči nám.