Slovak Czech English German Polish

Sobota, 16. júna 2001

Ako to, že odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, ale nenávidíš napomenutie a odmietaš moje slová? Je dobré a správne, ak sa modlíš, čítaš si Bibliu, navštevuješ hodiny náboženstva, konfirmačnej prípravy, ak si pravidelným účastníkom služieb Božích, biblických hodín a modlitebných stretnutí, ak navštevuješ stretnutia mládeže, pekne spievaš v spevokole, platíš si cirkevnú daň a prispievaš svojimi peniazmi, ale aj svojím umom na rast tvojho zboru a cirkvi. Ale pamätaj, čo hovorí Boží Syn: Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Suma zákona a evanjelia hovorí, že máme milovať Boha a svojho blížneho. Svoju lásku k Bohu si môžeš “otestovať” na láske k blížnemu i k práci, ktorú odvádzaš. (Čokoľvek robíte, robte ako Pánovi, nie ako sebe!) Ak tejto lásky v tebe niet, všetko ostatné ti je nanič.