Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 17. júna 2001

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť. Niekto by si myslel, že vďaka je samozrejmosťou. Už malé deti učia rodičia povedať: Ďakujem. Ďakujem za cukrík, ďakujem za jedlo, ďakujem za pohár vody, za pomoc, s čím som si nevedel dať rady. Ďakujem za lekársku pomoc, ďakujem za požičanú múku od susedky, ďakujem za postaranie sa o moje deti v dnešný deň. To všetko z nás vychádza celkom prirodzene. Ale ďakoval si dnes aj Bohu? To žiaľ u mnohých ľudí, aj tých, ktorí si hovoria kresťania, nie je až také samozrejmé. Vie to aj Pán Ježiš. Nie nadarmo je v Božom slove práve ten príbeh o uzdravení desiatich malomocných, z ktorých len “polopohan” Samaritán vrátil sa za Pánom Ježišom a oslavoval Boha, padol pred Ním na tvár a poďakoval Mu. Zamysli sa preto nad sebou, a keď sa budeš modliť, povedz Pánu Bohu: Ďakujem! Viac Mu dať nemôžeš. Ale urob aspoň to málo, čo môžeš, pokiaľ Ti Boh dáva na to čas.