Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 18. júna 2001

Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu, milosť a vernosť predchádzajú tvoju tvár. “To je ale nespravodlivosť!” Ako často počujeme túto vetu, či už medzi žiakmi, ktorí si porovnávajú známky, medzi futbalistami, ktorí nadávajú na rozhodcu alebo medzi úradníkmi, keď dostanú vyúčtovanie. Je až zarážajúce, ako je každý proti nespravodlivosti, teda za spravodlivosť! Ale spravodlivosť nespočíva len v tom, že sa s nami zaobchádza spravodlivo, ale predovšetkým v tom, že s druhým, a to s každým iným človekom, zaobchádzame spravodlivo. Nie je to úžasné?_x000D_ V Písme sa viackrát spomína, že “Spravodlivý je jedine Boh, Boh ktorý koná spravodlivo”. Spravodlivosť je pravda v akcii. (Disraeli) A tak koná Boh. Aj v našej kompetencii je konať spravodlivo. Ak s inými spravodlivo zaobchádzame, šírime kúsok Jeho spravodlivosti. Presadzujeme pravdu. K tomu Boh znovuzrodením dáva poverenie. Ak sme presvedčení o Božej spravodlivosti, potom je celkom prirodzené, že spravodlivé konanie je naším ovocím.