Slovak Czech English German Polish

Utorok, 19. júna 2001

Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, až po konce zeme. Príď kráľovstvo Tvoje! Je to druhá prosba modlitby, ktorú nás naučil Pán Ježiš. V tejto prosbe ďakujeme Pánu Bohu, že nám poslal svojho Syna, ktorý zmierením vykonal všetky potrebné prípravy pre príchod kráľovstva Božieho. Pán Ježiš opisoval a približoval “kráľovstvo Božie” vyrieknutými podobenstvami. Celým svojím životom poukazoval na kráľovstvo Božie ako na cieľ, časný i večný. V tejto prosbe prosíme o to, aby sa čím skôr uskutočnilo eschatologické Božie kráľovstvo a taktiež, aby Pán Ježiš mohol zavládnuť a kraľovať v našich srdciach už dnes. Pri tejto prosbe Otčenáša myslíme dnes: aby sa ľudia spamätali a vrátili sa pod Ježišovo kraľovanie; aby objavili cenu Božieho kráľovstva; zachovali vieru v neho; a duchovnou bdelosťou sa naň pripravovali.