Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 21. júna 2001

Hospodin chráni život svojich verných. Bolo raz jedno dievča, ktoré malo odísť študovať do zahraničia. Posledné dni pred odchodom strávilo dievča všetok svoj voľný čas so svojimi rodičmi. A keď prišiel čas rozlúčky, prosila dcéra rodičov o požehnanie. Tu jej rodičia povedali: “Chceme ti dať naše požehnanie. Nemôžeš odísť študovať do neznámej krajiny, k neznámym ľuďom nepožehnaná!” A dali svojej dcére džbán s vodou a povedali: “Nech pramene viery a dôverovanie v Boha v tebe nikdy nevyschnú!” Potom zapálili sviečku, vložili ju dcére do ruky a povedali: “Nech svetlo Ježišovej lásky stále vyžaruje z tvojich očí a osvetľuje svet okolo teba!” A napokon dali svojej dcére pierko a povedali: “Nech nádej a dôvera v novú silu dajú vyrásť krídlam v tvojej duši, keď na ňu začne doliehať vyčerpanosť. Choď, dcéra naša, v pokoji; choď s Ježišom do neznámej krajiny. Vedz, že iba Ježiš ti dá pravý pokoj pri rozhodovaní, pracovnom vypätí, v skúškach a odlúčení. S Ním vykroč.”