Slovak Czech English German Polish

Sobota, 23. júna 2001

Kto je ten človek, ktorý sa bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, ktorú si má vybrať. Človeku, ktorý nemá chuť ani odvahu skúsiť žiť s Hospodinom, je ťažké vysvetľovať, že Boh mu ukáže cestu a Božie slovo je slovo života. Len ten, kto sa odváži žiť s Bohom a začne Mu dôverovať, môže denne zakúsiť krásu Božích ciest, ale aj Božieho slova, ktoré má On pre nás na každý deň. Prajem Ti dostatok odvahy vložiť sa do Božích rúk a potom zakúsiš a spoznáš to, čo vyznal Peter: Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života, a my sme uverili a spoznali, že ty si ten Svätý Boží. "Kam by som šiel, kam, Pane, by som šiel, u Teba bezpečný je ten, kto v Tebe silu, útechu našiel. Kam, Pane, ísť? Som Tvojím len!"