Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 24. júna 2001

Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť! Nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému! Pane môj, počas týždňa som sa neraz nahnevala pre maličkosti, rozčúlila som sa a nevplývalo to dobre na mojich spolublížnych. Vytvorila sa reťaz zbytočného vzplanutia, ktorá všetkým ublížila. Môj ostrý pohľad videl iba chyby mojich blížnych, ale nebol natoľko ostrý, aby videl moje vlastné. Dnes, sa chcem v spoločenstve bratov a sestier stretnúť s Tebou, ale ešte pred tým Ti chcem odovzdať všetko. Moje myšlienky, moju zlosť, môj hnev, moju podráždenosť, moje posudzovanie, moje pohoršovanie, moju pýchu. Ty máš moc to všetko vziať, očistiť ma. Dnes prichádzam k Tebe, do Tvojej blízkosti, aby som si odpočinula od sveta, od ľudí, od všetkého, čo ma zväzuje a vzďaľuje od Teba. Dal si mi deň, v ktorom si mám odpočinúť a urobiť niečo pre môjho ducha. Chcem to naplno využiť... . Ďakujem Ti, že ma očisťuješ. Naplň ma novými hodnotami a Tvojím Duchom, aby som posilnená mohla vykročiť do nového týždňa, ktorý je predo dvermi.