Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 25. júna 2001

I pomenoval Jákob miesto, na ktorom s ním Boh hovoril: Bételom. Pisateľovi listu Židom sa vybavili osobnosti: Mojžiš a Ježiš. Mojžiš bol verný. Aj Ježiš. Ale Ježiš je hodný väčšej slávy než Mojžiš. Ježiš je jedinečný. Nie je možné porovnávať Ho s ľuďmi. Preto “pozorujme Apoštola…” Snažme sa nasledovaním Ježiša byť čistými, takými, ktorí majú pevnú dôveru. A chválu nádeje zachovávajme._x000D_ Tohoto si boli vedomí aj v apoštolskej cirkvi. Počúvali Božie slovo, vzdelávali sa. Budovali v sebe a okolo seba Boží dom. Boli si vedomí, že sú účastníkmi neba už tu na zemi. Pozorujme Ježiša, ktorý ako Syn Boží je nad domom Božím. Tým domom sme aj my, ak “pevnú dôveru a chválu nádeje zachováme”. Učme sa medzi sebou žiť ako bratia a sestry.