Slovak Czech English German Polish

Streda, 27. júna 2001

Nespolčuj sa s nešľachetníkom, aby si nebol krivým svedkom. Pán Boh, pred ktorým sú národy “sťa kvapka z vedra…” (Izaiáš 40,15), sa zaoberá jednotlivcom. Prostredníctvom Mojžiša dáva návod, ako uplatňovať v konkrétnych situáciách spravodlivosť a milosrdenstvo. _x000D_ Náš text hovorí: “Neroznášaj falošný chýr. Nespolčuj sa… Nechoď… nenadŕžaj… neprekrúcaj… vzďaľuj sa… nezabíjaj… neprijímaj… neutláčaj… .” Božie slovo nám radí, aby do tých konkrétnych situácií, položení, až do maličkostí zachádzala láska. Veď byť milým k tým, ktorí nás milujú, čo je to za láska? Milovať máme nepriateľa, máme pomáhať, odpúšťať. A to preto, že nás hriešnych, nespravodlivých Pán prijíma. Dávajme iným najavo, že sa nedáme zviazať pravidlami nenávisti a odplaty. A dávajme si pozor aj na slová, lebo aj na základe slov budeme odsúdení.