Slovak Czech English German Polish

Sobota, 30. júna 2001

Tvoj trón je trón od Boha na večné veky a žezlo tvojho kráľovstva je žezlom práva. Náš text hovorí v piatom Jánovom videní o siedmich anjeloch so siedmimi pliagami. Nestačí oznámenie o Božom súde. Ešte sa musíme dozvedieť, aké hrôzy prídu na svet, v ktorom sa strieda vláda dobra a zla. Obraz: je noc a zúri búrka a loď mieri k prístavu. Loď je vedená svetlom z majáka. Tma a svetlo patrí k nášmu svetu, v ktorom žijeme. Kto nezdvihne hlavu k svetlu, potáca sa v tme. Kto neotvorí uši pre nebeský chválospev, nepočuje pozvanie, ktoré ho zo spoločenstva ľudí volá do spoločenstva, ktoré už tu na zemi spieva pieseň Baránkovu._x000D_ Kniha Zjavenia bola napísaná, aby priniesla útechu veriacim, aby upevnila ich vieru tým, že im otvorila oči i uši pre to, čo sa robí, deje na nebesiach a čo bude platiť i na zemi. Na nebi i na zemi je jeden Pán. Jeho sa báť a Jeho oslavovať je jedine správne aj pre nás. Veď všetky národy prídu k Nemu a budú sa Mu klaňať.