Slovak Czech English German Polish

Júl

Nedeľa, 01. júla 2001

Ty však, Hospodine, Pane, vytrhni ma pre česť svojho mena a nalož so mnou podľa dobroty svojej milosti.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. júla 2001

Pondelok, 02. júla 2001

Výskaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba, Svätý Izraela!

Čítať ďalej: Pondelok, 02. júla 2001

Utorok, 03. júla 2001

Hospodin je pravý Boh, On je živý Boh a večný Kráľ!

Čítať ďalej: Utorok, 03. júla 2001

Streda, 04. júla 2001

Kiežby ste dnes počuli jeho hlas: Nezatvrdzujte si srdce.

Čítať ďalej: Streda, 04. júla 2001

Štvrtok, 05. júla 2001

Budú brojiť proti tebe, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou.

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. júla 2001

Piatok, 06. júla 2001

Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc.

Čítať ďalej: Piatok, 06. júla 2001

Sobota, 07. júla 2001

Ale teraz nech sa dokáže veľkou sila Pánova, ako si hovoril.

Čítať ďalej: Sobota, 07. júla 2001

Nedeľa, 08. júla 2001

Miluj svojho blížneho ako seba samého, ja som Hospodin.

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. júla 2001

Pondelok, 09. júla 2001

Štítom a úkrytom je jeho vernosť.

Čítať ďalej: Pondelok, 09. júla 2001

Utorok, 10. júla 2001

Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať.

Čítať ďalej: Utorok, 10. júla 2001