Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 01. júla 2001

Ty však, Hospodine, Pane, vytrhni ma pre česť svojho mena a nalož so mnou podľa dobroty svojej milosti. Medzi nami je mnoho priehrad, hraníc. Sú medzi štátmi, národmi i náboženstvami. Do týchto rozdielov slová textu znejú novým tónom: “Nieto teda rozdielu…” Ježiš je Pánom všetkých. Všetci sme poznačení hriechom, všetci sme zhrešili. Všetkých zo zajatia hriechu Kristus vyslobodzuje. Nezáleží na tom, v ktorej časti sveta žijeme, akou rečou hovoríme, akú máme farbu pleti. Záleží na tom, že o nás rozhoduje ten istý Pán. On je bohatý ku všetkým tým, ktorí k Nemu prichádzajú v modlitbách so svojimi hriechmi, biedou, trápením i radosťou. Nikoho nenechá odísť naprázdno. Na všetkých Mu záleží. On má z čoho rozdávať._x000D_ Ku Pánovi, ktorý je láskavý ku nám, sa i my verne hlásme. A to i vtedy, keď nám prichodí kráčať tmavým údolím. To za radosť majme, Jeho meno vzývajme, lebo kto váha, tomu sa nezaskvie v nebi palma víťazstva.