Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 02. júla 2001

Výskaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba, Svätý Izraela! Čo je s kresťanskou radosťou? Niekde sa stratila či vyprchala? Alebo žeby sme nemali dôvod k radosti? Väčšinou je naša tvár zachmúrená, zamračená, plná stresu a môžeme z nej prečítať len to, koľko máme dennodenných starostí, ktoré nás vyčerpávajú a okrádajú o radosť. Potom však nie je s nami niečo v poriadku. Pri dennodenných starostiach a zhone sa častokrát stáva, že zabúdame na Spasiteľa, v ktorom sa má upevňovať naša viera. Nenechajme si radosť zo spasenia udusiť dennodenným zhonom, ale radšej sa podeľme s ňou. Ak sme prijali spasenie a Spasiteľa Pána Ježiša Krista, v Ňom žime, a tak sa približujme k dokonalosti Božej. Jasaj a plesaj i dnes z toho, čo Boh v Kristu pre teba pripravil.