Slovak Czech English German Polish

Utorok, 03. júla 2001

Hospodin je pravý Boh, On je živý Boh a večný Kráľ! V dnešnej dobe vo svete vládne dosť veľká nedôvera. Ide predovšetkým o nedôveru v niekoho alebo niečo. Radi si veci alebo ľudí preverujeme, kým sa do niečoho pustíme. Chceme sa presvedčiť o tom, že skutočne je to tak a náš krok, ktorý urobíme, nebude nezmyselný alebo tragický. To je správne. Presvedčili sme sa už takýmto spôsobom o Bohu, že on je ten pravý, živý a večný? Ak nie, máme možnosť tak urobiť dnešného dňa. Skúmaj milý brat a sestra, v čom sa pri tebe Boh takto prejavil. Boh ti dáva možnosť sa o tom presvedčiť, len ty musíš chcieť. V Ježišovi Kristovi sa dokázal ako pravý, živý a večný.